Musik  Aus
I  II  III  IV


Die Hintergrundmusik:
Johann Sebastian Bach - Pièce d'orgue
Stephan Rommelspacher an der Rekonstruierten Johann-Andreas-Silbermann-Orgel in Villingen